Công Nghệ

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web đơn giản nhanh chóng

Bất cứ khi nào bạn lướt Internet, trình duyệt web sẽ ghi lại địa chỉ của mọi trang web bạn xem trong lịch sử của nó. Điều đó cho phép bạn theo dõi các hoạt động trước đây và giúp truy cập lại các trang web một cách nhanh chóng.